ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจอรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
orawaninsure@gmail.com
089-0975218
0890975218

 


 


        โครงสร้างการจ่ายค่าแนะนำ - ทางบริษัทจะจ่ายค่าแนะนำให้กับผู้แนะนำ 1%
เมื่อสมาชิกที่แนะนำมามีการส่งงาน (เฉพาะผู้แนะนำโดยตรงเท่านั้น)        ** ค่าแนะนำนี้ จะรวบรวมจ่ายให้กับผู้แนะนำ ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป **

โครงสร้าง ระดับ 6 - ไม่บังคับยอดขาย

สมาชิกระดับ 6
- จะไม่ได้รับค่าสายงานจากสมาชิกในทีมงาน (จะได้รับเฉพาะค่าแนะนำเท่านั้น)โครงสร้าง ระดับ 5
- สร้างยอดสะสมทั้งทีม150,000บ. ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย50,000บ./เดือน) หรือ สอบบัตรนายหน้า


สมาชิกระดับ 5
- จะได้รับค่าสายงาน 3% จากลูกทีมระดับ 6
- จะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีม ที่มีระดับเท่ากัน หรือ สูงกว่า
 โครงสร้าง ระดับ 4 - สร้างยอดสะสมทั้งทีม 300,000บ. ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย 100,000 บ./เดือน)สมาชิกระดับ 4
- จะได้รับค่าสายงาน 4% จากลูกทีมระดับ 6
- จะได้รับค่าสายงาน 1% จากลูกทีมระดับ 5 ทั้งทีม
- จะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีม ที่มีระดับเท่ากัน หรือ สูงกว่าโครงสร้าง ระดับ 3 - สร้างยอดสะสมทั้งทีม 900,000บ. ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย 300,000 บ./เดือน)
สมาชิกระดับ 3
- จะได้รับค่าสายงาน 5% จากลูกทีมระดับ 6
- จะได้รับค่าสายงาน 2% จากลูกทีมระดับ 5 ทั้งทีม
- จะได้รับค่าสายงาน 1% จากลูกทีมระดับ 4 ทั้งทีม
- จะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีม ที่มีระดับเท่ากัน หรือ สูงกว่า

ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำ + ค่าสายงาน

สมาชิกในทีม..แจ้งงาน TOYOTA ALTIS เบี้ยประเภท 1 วิริยะประกันภัย 22,000 บ. เอา พรบ. ด้วย

กรณีแม่ทีมมีระดับเท่ากันหรือต่ำกว่าลูกทีม จะได้รับเฉพาะค่าแนะนำเท่านั้น

123


กรณีแม่ทีมมีระดับสูงกว่าลูกทีม จะได้รับ ค่าแนะนำ+ค่าสายงาน

                                            
                                        

     

สอบถามเพิ่มเติม

 


 
 
 
   

จัดทำโดยศูนย์ขยายงานศรีกรุงโบรกเกอร์ (ไม่ใช่เวปไซน์บริษัท)
469/605 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 089-0975218 FAX 02-3465303 E-mail: orawaninsure@gmail.com

Copyright 2016 by freeprakun.com